• Община Несебър кмет
  • Актуални новини
  • Програма 2007 - 2013
  • Текущи проекти
  • Изпълнени проекти

Николай Димитров кмет на Несебър:

„Община Несебър е една от малкото в страната със социално ориентирана политика. А един от нашите приоритети, както на общинска администрация, така и на Общински съвет, е работата по подобряване на условията, в които раснат нашите децата, защото те са бъдещето на общината.”


Из слово - откриване на детска градина гр. Св. Влас 2010г.